Numer projektu:
2018-1-CY01-KA203-046879

Menu

Numer projektu:
2015-1-CY01-KA203-011881

 

Projekt

Projekt ENREAC-HEI ma na celu opracowanie i przetestowanie masowych otwartych kursów online (MOOC) w zakresie umiejętności badawczych i Otwartej Nauki, dedykowanych dla studentów uczelni wyższych w zakresie rozwoju umiejętności zarządzania badaniami naukowymi, otwartej nauki, współpracy i pracy zespołowej.

Cele projektu:

  • Zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników projektu w zakresie Otwartej Nauki i umiejętności badawczych
  • Rozbudowanie oferty szkoleniowej partnerów projektu • Wspieranie współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego a innymi instytucjami
  • Zapewnienie zachowania trwałości programu szkoleniowego (użyteczność - trafność - adekwatność – trwałość) poprzez udostępnienie materiałów instytucjom, ekspertom oraz interesariuszom w krajach partnerskich

Rezultaty projektu:

  1. Kurs e-learningowy w zakresie kluczowych umiejętności badawczych: rozwój umiejętności zarządzania projektami, budżetem, zespołem, danymi, umiejętności IT, networking, zarządzanie czasem, komunikacja i prezentacja.
  2. Kurs e-learningowy w zakresie Otwartej Nauki: kompleksowe podejście do „Otwartej nauki – zagadnienia dla naukowców”.
  3. Podręcznik szkoleniowy dla trenerów: jak wdrożyć i zrealizować program szkoleniowy.
  4. Platforma e-learningowa: wirtualna przestrzeń do wsparcia procesu dydaktycznego (materiały online oraz narzędzia ewaluacyjne).

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Zaloguj sie

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?