Numer projektu:
2018-1-CY01-KA203-046879

Menu

Numer projektu:
2015-1-CY01-KA203-011881

 

Partenerzy

Projekt ENREAC-HEI realizowany jest w międzynarodowym partnerstwie instytucji i uniwersytetów z 5 krajów UE: Cypru (Eurosuccess Consulting- Koordynator projektu oraz European University Cyprus), Włoch (Associazione PROGETTO MARCONI), Polski (OIC Poland Foundation), Portugalii (Instituto Politécnico de Santarém) i Bułgarii (Varna Free University).

 

G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED - Cypr

EUROSC logo

Eurosuccess Consulting to dynamiczny zespół młodych naukowców, który oferuje pakiet kompleksowych usług dostosowanych do potrzeb nowoczesnych cypryjskich przedsiębiorstw - ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw - w szczególności w zakresie innowacji i technologii.


Od momentu powstania, Eurosuccess tworzy powiązania między gospodarką Cypru a rynkiem europejskim oraz kładzie duży nacisk na wykorzystywanie potencjału, jaki powstał poprzez przystąpienie Cypru do Unii Europejskiej. Obecnie Eurosuccess oferuje różne usługi dla sektora publicznego, jak i sektora prywatnego, a także aktywnie uczestniczy w projektach międzynarodowych dzięki ugruntowanej sieci partnerów oraz wieloletniemu doświadczeniu w zakresie realizacji projektów. Głównym obszarem działania Eurosuccess jest upowszechnianie i promocja. Eurosuccess dąży do ciągłego doskonalenia swoich usług, a także rozwoju swojego zespołu doskonaląc jego kompetencje.

 

Ponadto, posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi na skalę europejską. Firma jest partnerem wielu konsorcjów, maksymalnie angażując się w realizację projektów oraz dążąc do opracowania wysokiej jakości rezultatów. Eurosuccess posiada szeroko rozbudowaną sieć kontaktów międzynarodowych (instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, uniwersytety, organizacje pozarządowe, itd.), która gwarantuje poparcie kluczowych interesariuszy dla realizowanych inicjatyw oraz osiągnięcie zakładanych rezultatów dla poszczególnych grup docelowych.


Strona internetowa: www.eurosc.eu

 

Associazione PROGETTO MARCOI - Włochy

LOGO MARCONI

PROGETTO MARCONI to organizacja non-profit założona w 2012 roku, specjalizująca się w szkoleniach i działaniach rozwojowych.

Strona internetowa: https://progettomarconi.com/

 

 

European University Cyprus – Cypr

EUC Logo 2018

 

European University Cyprus (EUC) został założony w 2007 roku w celu stwarzania uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu w ramach budowania kariery, wychodzenia naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej oraz tworzenia wiedzy poprzez zaangażowanie w badania naukowe i innowacje. Uniwersytet posiada wysoce merytoryczną kadrę badawczą prowadzącą zróżnicowane przedsięwzięcia naukowo-badawcze.

Strona internetowa: http://www.euc.ac.cy

  

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie

logo OIC

Fundacja „OIC Poland" jest organizacją pozarządową działającą od 1991r. na rzecz stymulowania rozwoju gospodarczo-społecznego południowo-wschodniej Polski. Należy do wiodących organizacji szkoleniowych w regionie Lubelszczyzny. Głównym celem Fundacji „OIC Poland'" jest zapobieganie bezrobociu oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego poprzez wdrażanie programów szkoleniowo- doradczych, skierowanych na szeroką skalę do małych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim w formie: przedsięwzięć szkoleniowych (kursy, seminaria, konferencje, doradztwo, kompleksowe projekty) skierowanych do licznych grup odbiorców, osób prywatnych, pracowników i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy i szans na samozatrudnienie, upowszechnianie wiedzy, dobrych praktyk oraz rozwój zasobów ludzkich; usług szkoleniowych skierowanych do osób zainteresowanych nabyciem nowych umiejętności opartych na indywidulanej analizie potrzeb szkoleniowych, firm i instytucji zainteresowanych szkoleniami dostosowanymi do potrzeb swoich pracowników w kontekście zmieniających się warunków ekonomicznych; certyfikowane kursy, szkolenia, studia MBA, studia podyplomowe w celu uzyskania dodatkowych kompetencji, budowania sieci kontaktów biznesowych oraz podążania za najnowszymi trendami w obszarze edukacji; Fundusz Pożyczkowy oferujący wsparcie finansowe oraz pomoc w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem startupów.


Podążając za duchem czasów, Fundacja „OIC Poland” oferuje unikatowe i nowoczesne rozwiązania szkoleniowe, łącząc tradycyjne metody nauki z elementami coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu nauczania i uczenia się. Innowacyjne narzędzia szkoleniowe, doradztwo zawodowe, zindywidualizowane programy szkoleniowe, efektywnie wspomagają proces dydaktyczny oraz pozwalają na wzmocnienie związków między biznesem a środowiskiem akademickim oraz na rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy. Szeroko rozbudowana sieć kontaktów biznesowych oraz akademickich oraz współpraca z Uniwersytetami, szkołami, przedsiębiorstwami, organizacjami w całej Europie pozwala Fundacji na transfer wiedzy i wymianę najlepszych praktyk w zakresie edukacji i szkoleń dostosowanych do aktualnych wymogów rynku pracy na grunt województwa lubelskiego.

Strona internetowa: www.oic.lublin.pl

 

 

VARNA FREE UNIVERSITY– Bułgaria

logo VFU

Varna Free University (VFU) to największy i najbardziej renomowany prywatny uniwersytet w Bułgarii.Varna Free University to pierwsza i jak dotąd jedyna bułgarska uczelnia posiadająca Znak jakości suplementu do dyplomu (tzw. certyfikat DS Label)oraz Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) przyznawanego przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) za pomyślne wdrożenie ECTS.

Strona internetowa: www.vfu.bg

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM- Portugal

Logo IPS

Polytechnic Institute of Santarém jest instytucją szkolnictwa wyższego, której misją jest służba społeczeństwu, dążenie do wysokiego poziomu kwalifikacji społeczności, kreowanie i rozpowszechnianie wiedzy. Uczelnia kształci w zakresie edukacji, zdrowia, sportu, rolnictwa, zarządzania i technologii.

Strona internetowa: http://www.ipsantarem.pt/pt/home/

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Zaloguj sie

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?