Numer projektu:
2018-1-CY01-KA203-046879

Menu

Numer projektu:
2015-1-CY01-KA203-011881

 

Rezultaty działań pilotażowych

Etap działań pilotażowych ENREAC-HEI, który rozpoczął się w marcu 2020 roku, zakończył się sukcesem! 

4. Pilot testing results

Podczas tych ostatnich miesięcy około 150 uczniów i ponad 10 nauczycieli ze wszystkich krajów objętych projektem uczestniczyło w działaniach pilotażowych dotyczących kursów edukacyjnych. Partnerzy pracują obecnie nad finalizacją rezultatów projektu w oparciu o opinie otrzymane od wszystkich uczestników, a także planują organizację wydarzeń we wszystkich krajach objętych projektem w celu dalszego rozpowszechniania rezultatów i wiedzy o projekcie.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Zaloguj sie

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?