Numer projektu:
2018-1-CY01-KA203-046879

Menu

Numer projektu:
2015-1-CY01-KA203-011881

 

Promowanie wiedzy i kompetecji w zakresie Otwartej Nauki

Promowanie wiedzy i kompetecji w zakresie Otwartej Nauki

Promowanie wiedzy i umiejętności badawczych

Promowanie wiedzy i umiejętności badawczych

Rozwój innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu badaniami naukowymi

Rozwój innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu badaniami naukowymi

Wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego

Wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego

Rozbudowanie oferty szkoleniowej partnerów projektu

Rozbudowanie oferty szkoleniowej partnerów projektu

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.