Numer projektu:
2018-1-CY01-KA203-046879

Menu

Numer projektu:
2015-1-CY01-KA203-011881

 

Promowanie wiedzy i kompetecji w zakresie Otwartej Nauki

Promowanie wiedzy i kompetecji w zakresie Otwartej Nauki

Promowanie wiedzy i umiejętności badawczych

Promowanie wiedzy i umiejętności badawczych

Rozwój innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu badaniami naukowymi

Rozwój innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu badaniami naukowymi

Wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego

Wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego

Rozbudowanie oferty szkoleniowej partnerów projektu

Rozbudowanie oferty szkoleniowej partnerów projektu

Pierwsze spotkanie partnerów projektu

W dniach 3-4 grudnia 2018r. odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu w siedzibie lidera projektu EUROSUCCESS Consulting Ltd. w Nikozji (Cypr). W trakcie spotkania partnerzy przedyskutowali działania związane z opracowaniem rezultatów projektu, a także kwestie dotyczące promocji i upowszechniania oraz ewaluacji działań i rezultatów projektu.

W drugim dniu spotkania uczestniczył przedstawiciel Fundacij Programu Europejskiego Uczenia się przez całe życie, który przedstawił istotne kwestie związane z zarządzaniem projektem. Partnerzy rozpoczęli analizę desk research w zakresie umiejętności badawczych oraz Otwartej Nauki w krajach partnerskich.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Zaloguj sie

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?