Numer projektu:
2018-1-CY01-KA203-046879

Menu

Numer projektu:
2015-1-CY01-KA203-011881

 

Promowanie wiedzy i kompetecji w zakresie Otwartej Nauki

Promowanie wiedzy i kompetecji w zakresie Otwartej Nauki

Promowanie wiedzy i umiejętności badawczych

Promowanie wiedzy i umiejętności badawczych

Rozwój innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu badaniami naukowymi

Rozwój innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu badaniami naukowymi

Wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego

Wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego

Rozbudowanie oferty szkoleniowej partnerów projektu

Rozbudowanie oferty szkoleniowej partnerów projektu

Notka powitalna

Prognozy do 2025 r. wskazują, że połowa wszystkich miejsc pracy będzie wymagała nie tylko wysokiego poziomu kwalifikacji, ale także kompetencji przedsiębiorczych, umiejętności zarządzania złożonymi informacjami, samodzielnego myślenia, korzystania z zasobów, skutecznego komunikowania się oraz odporności na stres i elastyczności.


ENREAC-HEI to nowy projekt finansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest opracowanie i przetestowanie masowych otwartych kursów online (MOOC) w zakresie umiejętności badawczych i praktyk Otwartej Nauki, dedykowanych dla studentów uczelni wyższych. Kursy mają na celu rozwijanie odpowiednich umiejętności w celu pełnego zaangażowania się w zarządzanie badaniami naukowymi, otwartą naukę, współpracę i pracę zespołową.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Zaloguj sie

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?