Αριθμός Έργου:
2018-1-CY01-KA203-046879

Menu

Αριθμός Έργου:
2018-1-CY01-KA203-046879

Το Έργο

Το έργο ENREAC-HEI στοχεύει στην ανάπτυξη και δοκιμή σειράς μαθημάτων MOOC που απευθύνονται σε φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης, με σκοπό την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους στη διαχείριση της έρευνας, στις τεχνικές ανοικτής επιστήμης και στην ομαδική εργασία.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

  • Αύξηση της γνώσης των συμμετεχόντων στο έργο σχετικά με τις τρέχουσες πρακτικές ανοικτής επιστήμης και τις δεξιότητες για έρευνα
  • Βελτίωση της προσφοράς κατάρτισης των εταίρων οργανισμών
  • Στήριξη της ικανότητας των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης να συνεργάζονται με άλλα θεσμικά όργανα
  • Ενίσχυση της χρηστικότητας, συνάφειας, επάρκειας και βιωσιμότητας του έργου μέσω της εμπλοκής τοπικών φορέων, εμπειρογνωμόνων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Κύρια αποτελέσματα του έργου:

  1. Ηλεκτρονικά μαθήματα για Βασικές Δεξιότητες Ερευνητών: ανάπτυξη δεξιοτήτων στη διαχείριση έργων, διαχείριση προϋπολογισμών, διοίκηση/ διαχείριση ομάδων, διαχείριση δεδομένων, δεξιότητες πληροφορικής, δικτύωσης, διαχείρισης χρόνου, επικοινωνίας και παρουσίασης.
  2. Ηλεκτρονικά μαθήματα για Εισαγωγή στις Δεξιότητες Ανοικτής Επιστήμης: μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή προσέγγιση σχετικά με την ανοικτή επιστήμη.
  3. Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών: Εγχειρίδιο για εκπαιδευτές σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης και παράδοσης του προγράμματος.
  4. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης: ψηφιακός χώρος για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας, θα περιέχει το υλικό ηλεκτρονικής μάθησης και τα εργαλεία αξιολόγησης.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;