Αριθμός Έργου:
2018-1-CY01-KA203-046879

Menu

Αριθμός Έργου:
2018-1-CY01-KA203-046879

Εταίροι

Η ευρωπαϊκή διάσταση του έργου ENREAC-HEI εξασφαλίζεται μέσω μιας κοινοπραξίας εταίρων από πέντε ευρωπαϊκές χώρες: Κύπρος (Eurosuccess Consulting- Συντονιστής έργου & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου), Ιταλία (Associazione PROGETTO MARCONI) Πολωνία (OIC Poland Foundation), Πορτογαλία (Instituto Politecnico de Santarem) και Βουλγαρία (Varna Free University).

 

G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED - Κύπρος

EUROSC logo

Η Eurosuccess Consulting, μέσω μιας δυναμικής ομάδας νέων επιστημόνων παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που επικεντρώνεται στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων της Κύπρου ιδιαίτερα σε θέματα όπως η καινοτομία και η τεχνολογία. Η Eurosuccess αντιλήφθηκε από τα πρώτα βήματα της λειτουργίας της, την ανάγκη δημιουργίας δεσμών μεταξύ της Κυπριακής οικονομίας και της ευρύτερης Ευρωπαϊκής αγοράς και έδωσε έμφαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργήθηκαν από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Σήμερα η EUROSUCCESS παρέχει ένα πλήθος υπηρεσιών στο Δημόσιο καθώς και στον ιδιωτικό τομέα της Κύπρου. Έχει επίσης αρχίσει να συμμετέχει ενεργά σε διεθνή προγράμματα, μέσω ενός ευρέως γνωστού δικτύου συνεργατών στο εξωτερικό, βασιζόμενο στη προηγούμενη μεγάλη εμπειρία του ιδρυτή του.

Ειδικεύεται ιδιαίτερα στη διάδοση. Η EUROSUCCESS στοχεύει στην σταθερή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της, καθώς και στην εξέλιξη της ομάδας της στην οποία θα δίνει την ευκαιρία να βελτιώσει τις γνώσεις της στον επιστημονικό τομέα. Επίσης, η Eurosuccess Consulting διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο συντονισμό και τη διαχείριση Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Με βάση τα παραπάνω, η Eurosuccess Consulting συμμετέχει σε κοινοπραξίες και στηρίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την έγκριση και συνεπώς την επιτυχή υλοποίηση τέτοιων προτάσεων.


Ιστοσελίδα: www.eurosc.eu

 

Associazione PROGETTO MARCONI- Ιταλία

LOGO MARCONI

Ο οργανισμός PROGETTO MARCONI είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2012 και ειδικεύεται σε μαθήματα κατάρτισης και αναπτυξιακές δραστηριότητες. Ο οργανισμός προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία μαθημάτων κατάρτισης, εργαστηρίων και εκπαιδεύσεων σε διάφορα θέματα, όπως γλώσσα, ICT, κωδικοποίηση, οικονομία, τουρισμός και πολλά άλλα.Ο οργανισμός παρέχει σήμερα εκπαίδευση σε περισσότερους από 200 εκπαιδευόμενους/ ετησίως, ηλικίας από 18 έως 65 ετών, συμπεριλαμβανομένων νέων ενηλίκων, μαθητών στο πλαίσιο της ΕΕΚ, μαθητευόμενων, μαθητών της ανώτερης εκπαίδευσης και ιδιωτικών εταιρειών. Παρέχει επίσης in-one υποστήριξη, από την εξισορρόπηση των ικανοτήτων έως την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της μάθησης, καθώς και τις συμβατικές διαδικασίες για νέες προσλήψεις, σχέδια επαγγελματικής ανάπτυξης μαζί με διάφορους τοπικούς εταίρους.


Ο οργανισμός είναι γνωστός για την ποιότητα των μαθημάτων και για την προσεκτική εξέταση των ατομικών αναγκών, προκειμένου να δημιουργηθούν ίσες ευκαιρίες για κατάρτιση, απασχόληση και κοινωνική ένταξη. Από την αρχή των δραστηριοτήτων του, ο οργανισμός έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό και ευρύ δίκτυο σε περιφερειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών διοικήσεων και αρκετών εταιρειών και επαγγελματιών από διαφορετικό υπόβαθρο, όπως ΜΚΟ, πολιτιστικοί σύλλογοι, ιδρύματα κατάρτισης, εταιρείες, δήμοι. Ο οργανισμός ξεκίνησε πρόσφατα να συμμετέχει σε προγράμματα της ΕΕ και είναι ενεργός συνεργάτης στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μεθοδολογιών διδασκαλίας και εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου για την κάλυψη των αναγκών των επιλεγμένων ομάδων στόχων.


Ιστοσελίδα:
https://progettomarconi.com/

 

 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου- Κύπρος

EUC Logo 2018

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) ιδρύθηκε το 2007 με την αποστολή να παρέχει εκπαίδευση η οποία οδηγεί σε μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και επιτεύγματα ζωής, στην εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας και τη δημιουργία γνώσης μέσω της έρευνας και της καινοτομίας. Το Πανεπιστήμιο φιλοξενεί μια ποικιλόμορφη και δυναμική ερευνητική κοινότητα με έμπειρους ερευνητές. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει επιτύχει περίπου 3 εκατ. Ευρώ σε χρηματοδότηση της έρευνας τα τελευταία 3 χρόνια, ενώ κατέχει την τρίτη θέση μεταξύ των κυπριακών πανεπιστημίων όσον αφορά τη συνολική χρηματοδότηση από προγράμματα Horizon2020 (πρώτο μεταξύ ιδιωτικών πανεπιστημίων).


Η ερευνητική δραστηριότητα διεξάγεται κατά κύριο λόγο μέσω ενός μεγάλου αριθμού ερευνητικών κέντρων και ερευνητικών εργαστηρίων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται το Centre of Excellence in Risk and Decision Sciences (CERIDES), καθώς και το και το ICT-Enhanced Education Laboratory (ICTEE). Οι ερευνητές από το CERIDES και το ICTEE αποτελούν την ομάδα EUC που συμμετάσχει στην υλοποίηση του έργου ENREAC-HEI.Το Κέντρο Αριστείας CERIDES αποτελεί σημείο αναφοράς σε θέματα Επιστημών Ρίσκου και Υποστήριξης Αποφάσεων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι περιοχές εστίασης του CERIDES έχουν εφαρμογή σε πολλαπλούς τομείς όπως: Φυσική και Ηλεκτρονική Ασφάλεια, Τηλεπικοινωνίες, Προστασία Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, και Βιομηχανικές Διαδικασίες.Το ICTEE λειτουργεί ως ομπρέλα για πολλά ερευνητικά έργα διεπιστημονικής φύσης, επιδιώκοντας να προωθήσει τις σύγχρονες γνώσεις στον τομέα των εφαρμογών ΤΠΕ σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Τα έργα είναι ποικίλης εμβέλειας, από μικρές διυπηρεσιακές συνεργασίες έως μεγάλα έργα ευρωπαϊκού επιπέδου.


Ιστοσελίδα:
http://www.euc.ac.cy

  

OIC Poland Foundation - Πολωνία

logo OIC

Το OIC Poland Foundation, δραστηριοποιείται από το 1991 για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της νότιο-ανατολικής Πολωνίας. Ανήκει στην κορυφαία ομάδα οργανισμών κατάρτισης που δραστηριοποιούνται στην επαρχία Lubelskie Voivodship. Ο κύριος στόχος του OIC Poland Foundation είναι η πρόληψη της ανεργίας και η ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης και προγραμμάτων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών στήριξης, απευθυνόμενα σε μεγάλο βαθμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής, πετυχαίνοντας τα μέσω : αξιόλογων εκπαιδευτικών λύσεων (μαθήματα, σεμινάρια, συνέδρια, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σύνθετων προγραμμάτων) τα οποία απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα ομάδων, ατόμων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.


Στόχος; η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και αυτό-απασχόλησης, η διάδοση των γνώσεων, των ορθών πρακτικών και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, εμπορικών προσφορών για εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε μεμονωμένα άτομα που ενδιαφέρονται για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και σε εταιρίες/οργανισμούς που ζητούν ειδικά σχεδιασμένη εκπαίδευση με συγκεκριμένο επιχειρηματικό περιεχόμενο για τους υπαλλήλους τους, για να τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό κλίμα, πιστοποιημένων σεμιναρίων, κατάρτισης και ΜΒΑ, μεταπτυχιακών σπουδών για την βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων, την διεύρυνση: επαγγελματικών δικτύων και εφαρμογή των τάσεων στην εκπαίδευση, χρηματοδότησης για παροχή βοήθειας σε νεοσύστατες επιχειρήσεις που βρίσκονται στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης και παροχή επαγγελματικής στήριξης σε φιλόδοξους και υφιστάμενους επιχειρηματίες και βοήθεια για την συνεχή ανάπτυξη των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων. Συμβαδίζοντας με την εποχή, το Ίδρυμα παρέχει αξιόλογη κατάρτιση, συνδυάζοντας την τυπική μάθηση με την επίβλεψη, προγράμματα κατάρτισης που παρέχουν τις αποτελεσματικότερες διαθέσιμες λύσεις επαγγελματικής εξέλιξης.


Καινοτόμα εργαλεία διδασκαλίας, επαγγελματική καθοδήγηση, εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, προσεγγίσεις κατάλληλες για τις ανάγκες της επιχείρησης , συμπληρώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ πανεπιστημιακών σπουδών και της αγοράς εργασίας, βοηθώντας τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να προσληφθούν. Το ευρύ δίκτυο επαγγελματιών και ακαδημαϊκών συνεργατών σε όλη την Ευρώπη και συνεργασία με Πανεπιστήμια, σχολεία, εταιρίες, οργανισμούς από διάφορους τομείς δίνουν τη δυνατότητα στο Ίδρυμα να μεταφέρει τις ορθές πρακτικές στις επιχειρηματικές μονάδες και να αναπτύξει τα καλύτερα βελτιωτικά σχέδια για την περιοχή της Lubelskie. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook!


Ιστοσελίδα: www.oic.lublin.pl

 

 

VARNA FREE UNIVERSITY– Βουλγαρία

logo VFU

Το Varna Free University (VFU) είναι το μεγαλύτερο και πιο γνωστό ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Βουλγαρία. Το Varna Free University είναι το πρώτο και μέχρι σήμερα αποκλειστικό βουλγαρικό πανεπιστήμιο που διαθέτει το Σήμα Συμπλήρωσης Διπλώματος (DS) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), που χορηγείται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA). Τα παραπάνω απονέμονται σε ιδρύματα που παρέχουν Ευρωπαϊκά Συμπληρώματα Διπλώματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σύμφωνα με τα πρότυπα που έχει θεσπίσει η ΕΚ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO.

 

Η αποστολή και η στρατηγική του VFU οραματίζονται το πανεπιστήμιο ως εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό κέντρο αριστείας μέσω της διεθνοποίησης και της ανάπτυξης εθνικών και διεθνών έργων με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα για την επίτευξη αυτού του στόχου. Το VFU συνεργάζεται με πολυάριθμους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως: η Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, το Δίκτυο Πανεπιστημίου Ευξείνου Πόντου. Στο ακαδημαϊκό έτος 2015/2016, το VFU παρέχει εκπαίδευση σε πάνω από 11.000 μαθητές σε 41 μεταπτυχιακά προγράμματα, 20 προπτυχιακά, καθώς και σε 20 διαπιστευμένα διδακτορικά προγράμματα στον τομέα των κοινωνικών, οικονομικών, νομικών, και ανθρωπιστικών επιστημών. Διαιρείται σε τρεις σχολές (Διεθνής Διοίκηση και Οικονομία, Αρχιτεκτονική και Νομικές Σπουδές). Τα τελευταία δέκα χρόνια, το VFU έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη εμπειρία διαχείρισης έργων και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 100 περιφερειακά και διεθνή έργα ως συντονιστής και συνεργάτης που χρηματοδοτούνται από το PHARE 2002,2003,2004,2005, USAID, Open Society, America for Bulgaria Foundation, Ίδρυμα Ana Lindh, τα περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 για τη Βουλγαρία, Leonardo da Vinci, πρόγραμμα Jean Monnet, TEMPUS,DG SANCO,FP6,FP7, Grundtvig, Erasmus+, κ.λπ.


Ιστοσελίδα: www.vfu.bg

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM- Πορτογαλία

Logo IPS

Το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Σανταρέμ είναι ένα δημόσιο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, στην υπηρεσία της κοινωνίας, που δεσμεύεται για υψηλού επιπέδου προσόντα των πολιτών, προοριζόμενο για την παραγωγή και τη διάδοση της γνώσης, τη δημιουργία, τη μετάδοση και τη διάδοση των γνώσεων επαγγελματικής φύσης , επιστήμης, τεχνολογίας, της τέχνης, της καθοδηγούμενης έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στην κεντρική θέση του φοιτητή και της γύρω κοινότητας, μέσα σε ένα διεθνές πλαίσιο αναφοράς.


Ιστοσελίδα:
http://www.ipsantarem.pt/pt/home/

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;