Αριθμός Έργου:
2018-1-CY01-KA203-046879

Menu

Αριθμός Έργου:
2018-1-CY01-KA203-046879

Εκδηλώσεις για προώθηση του έργου

Οι εταίροι εργάζονται πυρετωδώς για να οργανώσουν και να υλοποιήσουν τις εθνικές εκδηλώσεις πολλαπλασιαστή σε εθνικό επίπεδο. Ακολουθήστε τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων του έργου για να μείνετε ενημερωμένοι και ενημερωμένες!
Facebook: facebook.com/ENREACHEI
Instagram: enreac_hei

5. Multiplier Events

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;