Αριθμός Έργου:
2018-1-CY01-KA203-046879

Menu

Αριθμός Έργου:
2018-1-CY01-KA203-046879

4η Διακρατική συνάντηση

Τον Φεβρουάριο του 2020, οι εταίροι του έργου ENREAC-HEI σχεδίαζαν να συναντηθούν στο Τορίνο της Ιταλίας για την 4η διεθνική συνάντηση. Δυστυχώς, λόγω της κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, η κοινοπραξία αποφάσισε να συναντηθεί διαδικτυακά.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι εταίροι συζήτησαν σημαντικά βήματα προς την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και την ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία θα περιλαμβάνει όλο το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε, καθώς και δραστηριότητες, πρόσθετους πόρους και δοκιμές.

Μια σημαντική πτυχή αυτής της συνάντησης ήταν η προετοιμασία για τις πιλοτικές / δοκιμαστικές δραστηριότητες, στις οποίες θα αξιολογηθεί το διαδικτυακό εκπαιδευτικό μάθημα.


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;