Αριθμός Έργου:
2018-1-CY01-KA203-046879

Menu

Αριθμός Έργου:
2018-1-CY01-KA203-046879

Προώθηση της γνώσης και της εμπειρίας σχετικά με πρακτικές Ανοικτής Επιστήμης

Προώθηση της γνώσης και της εμπειρίας σχετικά με πρακτικές Ανοικτής Επιστήμης

Προώθηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τα επαγγέλματα των κτηματομεσιτικών

Προώθηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τα επαγγέλματα των κτηματομεσιτικών

Ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στη διαχείριση της Έρευνας

Ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στη διαχείριση της Έρευνας

Ενίσχυση της συνεργασίας των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ενίσχυση της συνεργασίας των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διεύρυνση της προσφοράς κατάρτισης των εταίρων

Διεύρυνση της προσφοράς κατάρτισης των εταίρων

Ενακτήρια Συνάντηση του έργου

Στις 03-04 Δεκεβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση εταίρων στην Κύπρο όπου συζητήθηκαν όλα τα παραδοτέα του έργου, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν την προώθηση του έργου και την υλοποίηση του με τον καλύτερο ποιοτικό τρόπο.

Κατά τη δεύτερη μέρα της συνάντησης, συμμετείχε εκπρόσωπος του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης, και παρουσίασε στους εταίρους διάφορα θέματα διαχείρισης του έργου. Οι εταίροι έχουν ξεκινήσει μια σύντομη έρευνα πεδίου σχετικά με τα προσόντα που σχετίζονται με τις πρακτικές ανοικτής επιστήμης και τις δεξιότητες έρευνας στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;