Αριθμός Έργου:
2018-1-CY01-KA203-046879

Menu

Αριθμός Έργου:
2018-1-CY01-KA203-046879

Προώθηση της γνώσης και της εμπειρίας σχετικά με πρακτικές Ανοικτής Επιστήμης

Προώθηση της γνώσης και της εμπειρίας σχετικά με πρακτικές Ανοικτής Επιστήμης

Προώθηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τα επαγγέλματα των κτηματομεσιτικών

Προώθηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τα επαγγέλματα των κτηματομεσιτικών

Ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στη διαχείριση της Έρευνας

Ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στη διαχείριση της Έρευνας

Ενίσχυση της συνεργασίας των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ενίσχυση της συνεργασίας των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διεύρυνση της προσφοράς κατάρτισης των εταίρων

Διεύρυνση της προσφοράς κατάρτισης των εταίρων

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;