Проект номер:
2018-1-CY01-KA203-046879

Menu

Проект номер:
2018-1-CY01-KA203-046879

 

Събития за разпространение

Партньорите работят усилено за организиране и провеждане на националните мултиплициращи събития на национално ниво. Следвайте акаунтите в социалните медии на проекта, за да сте в течение!
Facebook: facebook.com/ENREACHEI
Instagram: enreac_hei

5. Multiplier Events

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм +". Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Log In

Забравена парола? / Забравен потребител?