Проект номер:
2018-1-CY01-KA203-046879

Menu

Проект номер:
2018-1-CY01-KA203-046879

 

Резултати от пилотно тестване

Пилотната фаза на тестване на ENREAC-HEI, която започна през март 2020 г., приключи успешно! 

4. Pilot testing results

През тези месеци около 150 студенти и повече от 10 преподаватели от всички страни по проекта са участвали в пилотирането на образователните курсове. Сега партньорите работят по финализирането на продуктите въз основа на обратната връзка, получена от всички участници, и скоро ще организират събития във всички страни по проекта, за да разпространят проекта и резултатите от него по-нататък.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм +". Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Log In

Забравена парола? / Забравен потребител?