Проект номер:
2018-1-CY01-KA203-046879

Menu

Проект номер:
2018-1-CY01-KA203-046879

 

Четвърта транснационална среща

"През февруари 2020 г. партньорите по проекта ENREAC-HEI планираха да се срещнат в Торино, Италия на четвъртата транснационална среща. За съжаление, поради кризата, причинена от коронавируса COVID-19, се реши срещата да се осъществи онлайн.

По време на срещата партньорите обсъдиха важни стъпки към финализирането на учебния материал, както и разработването на онлайн платформата, която ще съдържа всички разработени учебни материали, както и дейности, допълнителни ресурси и тестове.

Важен аспект от тази среща беше подготовката за пилотните/тестови дейности, в които ще бъде оценен онлайн образователния курс."


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм +". Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Log In

Забравена парола? / Забравен потребител?