Проект номер:
2018-1-CY01-KA203-046879

Menu

Проект номер:
2018-1-CY01-KA203-046879

 

Насърчаване на знанията и опита на отворените научни практики

Насърчаване на знанията и опита на отворените научни практики

Насърчаване на нови знания, умения и компетенции за научни изследвания

Насърчаване на нови знания, умения и компетенции за научни изследвания

Разработване на иновативни решения в управление на научни изследвания

Разработване на иновативни решения в управление на научни изследвания

Насърчаване на сътрудничеството между висшите учебни заведения

Насърчаване на сътрудничеството между висшите учебни заведения

Увеличете офертата за обучение на партньорите

Увеличете офертата за обучение на партньорите

Първа среща

На 3-4 декември в Кипър се проведе първата партньорска среща, на която бяха обсъдени всички резултати от проекта, както и въпроси, свързани с разпространението и популяризирането на проекта и неговото изпълнение на възможно най-високо ниво.

Представител на Фондацията за управление на европейските програми за обучение през целия живот присъства на втория ден от срещата и представи на партньорите различните въпроси, свързани с управлението на проекти. Партньорите започнаха кратко проучване на уменията, свързани с отворени научни практики и изследвания в страните, участващи в проекта.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм +". Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Log In

Забравена парола? / Забравен потребител?