Проект номер:
2018-1-CY01-KA203-046879

Menu

Проект номер:
2018-1-CY01-KA203-046879

 

Насърчаване на знанията и опита на отворените научни практики

Насърчаване на знанията и опита на отворените научни практики

Насърчаване на нови знания, умения и компетенции за научни изследвания

Насърчаване на нови знания, умения и компетенции за научни изследвания

Разработване на иновативни решения в управление на научни изследвания

Разработване на иновативни решения в управление на научни изследвания

Насърчаване на сътрудничеството между висшите учебни заведения

Насърчаване на сътрудничеството между висшите учебни заведения

Увеличете офертата за обучение на партньорите

Увеличете офертата за обучение на партньорите

Встъпителни думи

Добре дошли в уеб страницата на ENREAC-HEI. За периода до 2025 г. половината от всички работни места на пазара се очаква да изискват високо ниво на квалификация, но също така и предприемачески капацитет, способност за управление на сложна информация, автономно мислене, използване на ресурси, ефективна комуникация и гъвкавост.

ENREAC-HEI е нов проект, финансиран от Европейската комисия, който има за цел да разработи и тества набор от MOOC курсове за изследователски умения и практики на отворена наука, насочени към студентите от висшето образование, за да повишат своите умения и компетенции в управлението на научните изследвания, отворените техники за науката, сътрудничество и работа в екип.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм +". Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Log In

Забравена парола? / Забравен потребител?