Проект номер:
2018-1-CY01-KA203-046879

Menu

Проект номер:
2018-1-CY01-KA203-046879

 

Първа среща

На 3-4 декември в Кипър се проведе първата партньорска среща, на която бяха обсъдени всички резултати от проекта, както и въпроси, свързани с разпространението и популяризирането на проекта и неговото изпълнение на възможно най-високо ниво.

Представител на Фондацията за управление на европейските програми за обучение през целия живот присъства на втория ден от срещата и представи на партньорите различните въпроси, свързани с управлението на проекти. Партньорите започнаха кратко проучване на уменията, свързани с отворени научни практики и изследвания в страните, участващи в проекта.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм +". Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Log In

Забравена парола? / Забравен потребител?